ארנונה חיוב רטרואקטיבי

חיוב ארנונה רטרואקטיבי הוא למעשה מצב בו הרשות העירונית מפיקה חיוב ארנונה מתוקן (שומה) על תקופה שבעבר הופק לה חיוב שונה.
רשות מקומית רשאית להנפיק שומות ארנונה מתוקנות לפרק זמן של עד 7 שנים בדיעבד.
עסקים רבים מקבלים שומות ארנונה מתוקנות בהן נדרשת תוספת תשלום של ארנונה על שנים קודמות. תוספות ארנונה הינם לעיתים בסכומים גבוהים, ובאי תשלומם תוך הזמן הקבוע בדין  יהפכו לחוב מנהלי. לצורך גביית השומה בסמכות הרשות המקומית להטיל עיקולים על החייב.
עם קבלת שומת ארנונה מתוקנת רצוי לפנות לייעוץ משפטי. קיימות עילות רבות המזכות בביטול או בהפחתת החיוב.
על מנת להתמודד עם חיוב רטרואקטיבי בארנונה חשוב מאוד לשכור משרד עורכי דין המתמחה בארנונה על מנת לתקוף את החיוב בדרך הנכונה ולהגדיל את הסיכוי לבטלו. ברוב המקרים החוק לצידו של הנישום ולכן כדאי להיעזר בייעוץ משפטי כדי לבדוק את סיכויי ההצלחה לביטול החיוב.
לעיתים לצורך תקיפת הודעת החיוב הרטרואקטיבית נאלץ לגשת לבית המשפט לעניינים מנהליים ולהגיש עתירה מנהלית נגד הרשות המקומית.
משרד עורכי דין מוטי גל עוסק שנים רבות בתחום הארנונה וברשותו ניסיון רב.

לצורך בחינת חיובי ארנונה רטרואקטיביים יש לבחון באם הרשות הציגה נימוקים סבירים להוצאת השומה והאם יש במעשיו של הנישום על מנת להביא להיווצרות החיוב המתוקן.
מרבית חיובי ארנונה הרטרואקטיביים מופקים עקב מדידות נכסים וגילוי שוני בגודל הנכס או בסיווג השטחים בנכס מהשטח לפיו הופק החיוב בעבר.
הרשות לא תהא רשאית להפיק לנישום שומה מתוקנת במצב בו הרשות ידעה או יכלה לדעת על גודל השטח הנכון בזמן אמת אבל לא טרחה לחייב את הנישום בזמן.
עילות נוספות לביטול או הפחתת חיובי ארנונה הן טעות של הרשות בסיווג הקרקע, נכסים אשר אינם ראויים למגורים, נכסים ריקים המצויים בהליכי בנייה או שיפוצים ועוד.

ארנונה חיוב רטרואקטיבי
דילוג לתוכן