היטלי פיתוח

היטלי פיתוח ודמי הקמה הינם מיסים עירוניים – חיובים חד פעמיים המופקים לאזרחים כאשר מטרתם לממן את עלויות הקמת תשתיות עירוניות כגון: שצ"פ, סלילת כבישים ומדרכות, תשתיות מים, ביוב וניקוז.
ישנם מספר סוגים של היטלי פיתוח – בהתאם לתשתיות הספציפיות :
היטל סלילה – היטל המשמש לצורך סלילת כבישים ומדרכות.
היטל תיעול  – היטל המשמש לצורך הקמת תשתיות לצורכי ניקוז מי גשם.
היטלי שצ"פ – היטל המשמש לצורך הקמת פארקים, כיכרות ואזורים ציבוריים. 
היטלי מים וביוב- היטל המשמש לצורך הקמת ותפעול מערכות ביוב וטיהור שופכין.
דמי הקמה – ברשויות בהן קיים תאגיד מים דמי ההקמה מחליפים את היטלי המים.

הרשות המקומית או תאגיד המים יחייבו בהיטלי פיתוח או דמי הקמה בעיקר בעת הגשת היתר בניה, בקשות להעדר חובות מהעירייה או עת נמצאו חריגות בנייה בנכס.
פרק הזמן שעבר מאז ביצוע עבודות הפיתוח אינו משנה לצורך החיוב, והחיוב אינו מתיישן .
עם קבלת חיוב בהיטלי פיתוח רצוי לפנות לייעוץ משפטי. קיימות עילות רבות המזכות בביטול או בהפחתת החיוב.
על מנת להתמודד עם חיוב בהיטלי פיתוח חשוב מאוד לשכור משרד עורכי דין המתמחה במיסוי מוניציפאלי על מנת לתקוף את החיוב בדרך הנכונה ולהגדיל את הסיכוי לבטלו. תשומת הלב לכך כי עם קבלת דרישת החיוב עומד לרשותכם זמן קצוב של בין 30-45 ימים לצורך תקיפת החיוב.
משרד עורכי דין מוטי גל עוסק שנים רבות בתחום המיסוי המוניציפאלי, והיטלי הפיתוח ,לרבות, מתן ייעוץ להנפקת היטלי פיתוח לנישומים וכן, ייצוג משפטי בתיקים אשר עילתם חיוב בהיטלי פיתוח .
משרדנו מעמיד לרשותכם את ניסיונו הרב והעשיר והמקצועיות המיטבית על מנת להתמודד עם חיובים אלה .

היטלי פיתוח
דילוג לתוכן