חקיקת משנה

עוה"ד מוטי גל עוסק בעריכה וניסוח של צווי ארנונה, חוקי עזר מוניציפאליים וצווי עיריות (קנסות), טיפול בהליכי אישורם ופרסומם למול הגורמים הרלוונטיים ברשות המקומית.

חקיקת משנה
דילוג לתוכן