מיסוי מוניציפאלי

משרד עורכי דין מוטי גל מתמחה בכל ענפי המיסוי המוניציפאלי, ובפרט בארנונה, בהיטלי פיתוח ובהיטלי השבחה.
המשרד מתמחה בתקיפת חיובי ארנונה, והיטלי פיתוח (סלילה, מים, ביוב ותיעול ), חיובים עדכניים ורטרואקטיביים, המוטלים על ידי הרשויות המקומיות ותאגידי הביוב.
בנוסף לתשלומי הארנונה והיטלי הפיתוח, ישנן עוד מגוון אגרות, היטלים ותשלומי חובה נוספים לרשויות המקומיות והמוסדות הקשורים אליה כגון: אגרת פינוי אשפה, אגרת שמירה, אגרת ביוב, אגרת מים, אגרת שילוט, אגרת כיבוי אש, קרן חניה (כופר חניה), קנסות שפכים ועוד.
תשלומים אלו הנם חלק נכבד מעלויות התפעול של העסק וניתן להפחיתם במקרים מסוימים באופן ניכר.
למשרדנו מומחיות וניסיון מגוון בתחום היטלי ההשבחה, היטלי הפיתוח, ארנונה ותשלומי חובה מוניציפאליים, קודם לתשלומם ולאחר תשלומם. ניסיון המשרד בתחום זה הוביל להישגים משמעותיים ולחסכון ניכר ללקוחות.
משרדנו עוסק ומייצג בכל הנוגע להיטלי השבחה, לרבות, הגשת שמאות נגדית, הגשת עררים וניהול הליכים בכל הערכאות הרלוונטיות. הניסיון והידע הרב שנצבר בתחום, הבנת הסוגיות השמאיות השונות לעומקן והמומחיות הרבה בסוגיות תכנוניות המתעוררות בתיקים אלו, הובילו להישגים משמעותיים עבור לקוחותינו.
למשרד ניסיון רב בייצוג רשויות מקומיות. עוה"ד גל שימש כיועמ"ש לוועדות ערר לענייני ארנונה, כן ייצג בפני ועדות הערר לענייני ארנונה ובעתירות מנהליות בנושא.
המשרד מטפל בהגדלת הכנסותיהן של רשויות מקומיות מארנונה ומהיטלי פיתוח באמצעות עריכת סקרי נכסים בתחומן. כמו כן, בליווי הליכי חקיקה של צווי ארנונה וחוקי עזר, ובטיפול בהליכי רגולציה שונים המלווים הליכי הטלתם וגבייתם של תשלומי חובה עירוניים
עורך הדין מוטי גל מעמיד לרשות לקוחותיו ניסיון רב שנים בתחום המיסוי המוניציפאלי והנו בעל מיומנות רבה וכישורים מקצועיים בניהול הליכים משפטיים בכל הערכאות, לרבות, ניהול מו"מ וניהול גישורים וכפועל יוצא, הביא לחסכון מיליוני שקלים ללקוחות הן באמצעות ביטול חיובים והן באמצעות הפחתות משמעותיות בדרישות החיוב במסגרת הליכי פשרה אף מבלי להידרש להליכים משפטיים.

מיסוי מוניציפאלי
דילוג לתוכן