נגישות ושוויון לאנשים עם מוגבלויות

בשנים האחרונות הוספו לספר החוקים דינים רבים בתחום הנגישות ושוויון לאנשים עם מוגבלויות, וזאת במטרה להגן על הזכות של אנשים מוגבלויות שונות לשוויון ולהתאמות נגישות, על מנת שיוכלו לתפקד באופן עצמאי ושוויוני ככל הניתן.
דיני נגישות ושוויון לאנשים עם מוגבלות מצויים באוסף סבוך של חוקים, תקנות ותקנים, שמטרתם למנוע אפליה של אנשים עם מוגבלות ולהבטיח את זכותם לנגישות במקומות ובשירותים מסחריים וציבוריים, המחייבים מקומות וגופים ציבוריים ומסחריים לבצע בהם התאמות נגישות.
כיום מוטלות על רשויות המדינה, רשויות מקומיות, מקומות ציבורים וגופים פרטיים חובות הנגשה. לצד חובות אלה סנקציות אזרחיות ולעיתים גם פליליות.
עו"ד מוטי גל הוא בעל ניסיון בייצוג רשויות מקומיות ולקוחות פרטיים בהליכים שעסקו ועוסקים בהנגשת המרחב הציבורי, תוך התמקצעות והתמקדות בתחום התובענות הייצוגיות.

נגישות ושוויון לאנשים עם מוגבלויות
דילוג לתוכן