תובענות ייצוגיות

תחום התובענות הייצוגיות הנו תחום משפטי העומד בפני עצמו ומצריך מומחיות ספציפית וייחודית, זאת לאור הדינים וההלכות האופייניים לו.
למשרדנו ניסיון רב בניהול תובענות ייצוגיות הן כמייצג נתבעים והן כמייצג תובעים.
בשנים האחרונות נתבעות יותר ויותר רשויות מקומיות בתובענות ייצוגיות בשלל תחומים הקשורים לשלטון המקומי: ארנונה, היטלי פיתוח, אגרות שילוט, אגרות חניה, חינוך, וכיו"ב תשלומי חובה מוניציפאליים.
למשרדנו ניסיון רב בניהול תובענות ייצוגיות, באחוזי הצלחה גבוהים. חלק ניכר מהתביעות הייצוגיות שבהן טיפל משרדנו כמייצג הנתבעים נדחו על הסף על ידי בתי המשפט עוד בטרם החל בירור התובענה עצמה, או שהסתיימו בהחלטה שיפוטית או בפשרה לתועלת הרשויות המקומיות.

תובענות ייצוגיות
דילוג לתוכן