תכנון ובניה

המשרד מתמחה בתחום התכנון והבנייה ומייצג הן לקוחות פרטיים והן רשויות מקומיות וחברות גדולות. המשרד משמש כיועץ משפטי של ועדות מקומיות לתכנון ובניה.
משרדנו מציע לבעלי עסקים סיוע בתהליכי הוצאת רישיונות עסק וליווי מקצועי משפטי וחוות דעת בכתב, לאור ההיכרות המעמיקה עם הממשק שבין תכנון ובניה לבין רישוי עסקים.
המשרד מייצג בהליכים בפני ועדות התכנון, ועדות הערר המחוזיות לתכנון ובניה, המועצה הארצית לתכנון ובניה, בתי המשפט לעניינים מנהליים ובית המשפט העליון.
המשרד מלווה בהליכי תכנון מורכבים, ניסוח וקידום תוכניות, ניהול תכנון, אישור תוכניות מתאר, תוכניות פרצלציה ורה- פרצלציה, הכנת בקשות להיתרי בניה וליווי הליכי הרישוי, הקלות, התנגדויות, שימושים חורגים והקלות, הליכי רישוי, היטלי השבחה, תביעות פיצויי ירידת ערך, כתיבת חוות דעת משפטיות לעניין פרשנות חוק התכנון והבניה על תקנותיו ועוד.
המשרד מייצג בעלי קרקעות בתביעות, עררים ושמאות מכרעת בתביעות לתשלום פיצויי הפקעה. וכן בתביעות בנושא תשלום ופיצויי ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.
כמו כן, משרדנו מתמחה בהגשת התנגדויות ומלווה בהליכים בפני וועדות מקומיות ומחוזיות ובתי המשפט המנהליים.

תכנון ובניה
דילוג לתוכן